Podmínky užívání

srp, 6 2023

Úvod

Vítejte na webových stránkách Zubní Vodohospoda, které jsou průvodcem světem stomatologie. Tento dokument Podmínky užívání definuje podmínky, za kterých můžete používat naše webové stránky a jakékoli obsažené služby. Prohlížením, přístupem nebo používáním našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s postupy a pravidly popsanými v tomto dokumentu. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, není vám povolen přístup k obsahu našich stránek.

Práva na obsah a jeho využití

Všechny materiály a informace na stránkách Zubní Vodohospoda, včetně textů, grafiky, log, fotografií a dalších vizuálních materiálů, jsou chráněná duševním vlastnictvím a jsou majetkem website operatora nebo jsou používány s licencí od jejich vlastníků. Je vám povoleno používat obsah našich stránek pro osobní, nekomerční účely a to pouze v rozsahu, který nezasahuje do práv autorů a vlastníků daného obsahu.

Uživatelské chování

Při používání naší webové stránky se očekává, že se budete chovat odpovědně a respektovat práva třetích stran. Je zakázáno jakékoli chování, které by mohlo poškozovat, přetěžovat, nebo narušovat fungování website nebo zasahovat do užívání služby jinými uživateli. Včetně, ale neomezeně na, šíření škodlivého softwaru, neautorizovaný přístup k systémům nebo datům, spamming nebo jiné formy nezákonného chování.

Odpovědnost a omezení

Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány "jak jsou" a "jak jsou dostupné" bez jakýchkoli záruk. Nemůžeme zaručit neustálou dostupnost našich služeb nebo bezchybnost obsahu stránek. Nejsme odpovědni za jakékoli škody vzniklé užíváním našich stránek, včetně ztráty dat nebo ze zisku. Využíváním našich služeb berete na vědomí, že používání obsahu je na vaše vlastní riziko.

Informace o správci webu

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků, prosím kontaktujte Jaroslava Macha přes email [email protected] nebo korespondenčně na adrese: U Červeného kone 1981/62, 500 02 Hradec Králové, Česká republika. Toto jsou vaše primární kontakty pro komunikaci týkající se Podmínek užívání webové stránky Zubní Vodohospoda.