Ochrana osobních údajů

srp, 6 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si důvěry, kterou jste nám svěřili, a zavazujeme se chránit váš soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů. Tento dokument obsahuje informace o tom, jak sbíráme, používáme a chráníme vaše osobní údaje. Naše postupy jsou v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, včetně Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Podrobně popisujeme, jaké údaje shromažďujeme, pro jaké účely je používáme, jak dlouho je uchováváme a jak je chráníme. Dále informujeme o vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů a o tom, jak je můžete uplatnit. Tento dokument pravidelně aktualizujeme, aby odrážel jakékoli změny v našich postupech nebo v právních předpisech.

Sběr a použití osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme, když se na naší stránce registrujete, přihlašujete ke službám, odebíráte novinky, komunikujete s námi nebo jinak interagujete s naší stránkou. Tato data mohou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu bydliště a další relevantní informace nutné pro poskytování našich služeb. Používáme tato data k zajištění funkcí naší stránky, ke zpracování vašich požadavků o služby, k personalizaci vašeho uživatelského prostředí a k informování vás o aktualitách a nabídkách, které by vás mohly zajímat. Taktéž je můžeme využít pro analytické a statistické účely a k zlepšení kvality našich služeb.

Uchování a ochrana osobních údajů

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů, pro které byly shromážděny. Zavedli jsme přísné technické a organizační opatření k ochraně vašich údajů před ztrátou, nesprávným použitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním, změnou nebo zničením. Všechny osobní údaje jsou chráněny odpovídajícími bezpečnostními standardy a postupy, které pravidelně revidujeme a aktualizujeme.

Kontaktní informace vlastníka webu:
Jméno: Jaroslav Mach
Adresa: U Červeného kone 1981/62, 500 02 Hradec Králové, Česká republika
Email: [email protected]