Ochrana soukromí

srp, 6 2023

Úvod

Vítejte na stránce Ochrany soukromí webových stránek Zubní Vodohospoda. Tento dokument slouží k informování uživatelů o tom, jakým způsobem je zacházeno s jejich osobními údaji, jak jsou tyto údaje chráněny a jaké práva mají uživatelé v souvislosti s ochranou soukromí na našem webu. Důsledně se zavazujeme k ochraně soukromí našich uživatelů a zabezpečení jejich osobních informací v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Níže popsané postupy a principy ochrany soukromí jsou aplikovány na všechny naše služby a produkty poskytnuté prostřednictvím webové stránky www.vodohospoda.cz.

Sběr a použití osobních údajů

Sběr osobních údajů na našich stránkách je realizován pouze s informovaným souhlasem uživatelů a tyto údaje jsou využívány pro konkrétní účely, které jsou srozumitelně komunikovány. Nikdy neprodáváme, nepůjčujeme ani jinak nedostupujeme osobní údaje třetím stranám bez předchozího svolení uživatele. Osobní údaje mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další informace, které uživatel dobrovolně poskytne při registraci, odebírání newsletteru či při jiných interakcích s webem. Všechny osobní údaje jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy.

Zabezpečení údajů

Zabezpečení osobních údajů je pro nás na prvním místě. Používáme moderní technologie a postupy k ochraně všech osobních údajů před neautorizovaným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Všechny údaje jsou uloženy na bezpečných serverech a jsou přístupné pouze oprávněným osobám, které mají tyto informace potřebné pro výkon jejich pracovních úkolů. Pravidelně revizuji naše bezpečnostní postupy a aktualizujeme je v souladu s nejnovějšími trendy a hrozbami.

Práva subjektů údajů

Uživatelé mají právo požadovat přístup k svým osobním údajům, žádat jejich opravu, aktualizaci nebo vymazání, pokud nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Mají také právo vznést námitky proti zpracování svých údajů pro marketingové účely. Všechny tyto požadavky respektujeme a akceptujeme v souladu s právními předpisy. Pro další informace nebo žádosti ohledně osobních údajů mohou uživatelé kontaktovat Jaroslava Macha na e-mailu [email protected].

Kontaktní informace

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ochrany soukromí a zpracování osobních údajů, neváhejte kontaktovat majitele webových stránek Jaroslava Macha na adrese U Červeného kone 1981/62, 500 02 Hradec Králové, Česká republika, nebo na e-mailové adrese [email protected]. Jsme připraveni odpovědět na Vaše dotazy a poskytnout potřebné informace ohledně ochrany Vašich osobních údajů.