Zhotovitel
inženýrských staveb

Naše společnost Vodohospodářská stavební spol. s r. o. působí na trhu již od roku 1992. Od svého vzniku usilujeme o podporu a rozvoj tradičních hodnot českého stavebnictví.

Společnost VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ s. r. o. realizuje své zakázky v oborech vodárenských staveb, staveb zdravotního inženýrství, úpravy vodních toků a rekonstrukce vodohospodářských objektů. Společnost zajišťuje stavební práce především na území severních, středních a západních Čech. Činnost společnosti je poskytována v souladu se systémem řízení managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001, řízení ŽP a BOZP dle norem ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

V současné době má naše společnost kolem 100 zaměstnanců.

VODOHOSPODÁŘSKÁ
STAVEBNÍ SPOL. S.R.O.

Černovická 4264
430 03 Chomutov
IČO: 44567022

telefon: +420 474 699 010
GSM brána: +420 777 760 300
e-mail: info@vodohospoda.cz

Členství v profesních organizacích